Den dětí:
Oslavte s námi den dětí. Se slevovým kódem DEN DETI sleva 12% Na vše. Jen do 31.5. 

Dinosauři

dino dinosauři 1

Dinosauří domino bude bavit nejen malé obdivovatele pravěku, ale i všechny ostatní hravé bytosti. Nechte se strhnout dominovým efektem nadšení, který uvidíte hned, jak vyložíte kartičky na stůl. Vyhrává ten, komu se podaří jako prvnímu vyložit všechny kartičky z ruky. Domino se přikládá vždy stejným obrázkem k sobě a děti si sním potrénují rozlišovací schopnosti, motoriku i soustředění.

Hračka byla vyrobena v ČR.

Výrobce: Dino
Značka: Dino
Kód: 142025
EAN: 8590878622067
103 Kč
Produkt není aktuálně dostupný a není možné jej zakoupit.

Popis

Popis a pravidla hry

7 Herních variant

SLEPÁ ULIČKA (2 hráči)

Je to nejjednodušší hra s dominem. Všechny kostky se promíchají lícem dolů. Před zahájením hry si hráči vylosují, kdo bude začínat. Potom si každý ze soupeřů vybere 7 kostek. Ostatní kostky se nechají pro tuto hru ležet na stole. Před další hrou se znovu promíchají všechny kostky. Začínající hráč položí doprostřed první kostku. Soupeř k ní přiloží jednu ze všech kostek. Potom se vzájemně střídají podle těchto pravidel:

 • Hráči se před hrou dohodnou na počtu dosažených bodů – 50, 100.

 • Při zahájení hry položí hráč kteroukoliv ze svých kostek. Dále mohou být přikládány kostky pouze podle zásady: stejný počet ok k sobě (dvojku ke dvojce, čtyřku ke čtyřce apod.).

 • Kostky s rozdílnými počty ok se kladou do řady na délku, dubly (kostka s oběma polovinami stejnými) na výšku.

 • Každý z hráčů může přikládat svou kostku pouze na jednu nebo druhou stranu řady.

 • Hráč, který nemůže přiložit řádnou kostku, řekne „DÁL“.

 • Který z hráč jako první přiloží do řady poslední ze svých 7 kostek, ohlásí „DOMINO“ a tuto hru vyhrává. Soupeři odhalí svoje zbylé kostky. Součet všech ok se stává výherními body pro vítězné hráče.

 •  

  Mají-li oba hráči ještě na stole nějaké kostky, ale nemohou přikládat na žádnou stranu již vyložené řady, ocitá se hra ve „SLEPÉ ULIâCE“. Soupeři si vzájemně ukáží svoje kostky. Vítězem se stává hráč, který má v celkovém součtu ok nižší hodnotu a připočítá si celkový počet soupeřových ok.

 • V další hře položí jako první zahajovací kámen druhý hráč a postupně se opět střídají.

DOMINO SE ZÁLOHOU (2 hráči)

Kostky se promíchají lícem dolů. Každý z hráčů si vezme 7 kostek. Zbývající v záloze. Potom hrají stejně jako ve „SLEPÉ ULIČCE“ pouze s následující obměnou. Pokud nemůže některý z hráčů přiložit žádnou ze svých kostek, bere si jednu kostku ze zálohy. Jestliže se mu ani tato nehodí, bere ze zálohy tak dlouho, dokud nemůže přiložit na jednu nebo druhou stranu řady. Může se stát, že celou zálohu vyčerpá. Ze zálohy bere také hráč v případě, kdy již vyložil všechny svoje kostky a přišla na něho řada. Po vyčerpání zálohy pokračuje hra stejně jako při „SLEPÉ ULIČCE“, ale body z jednotlivých her se nesčítají. Vítězem každé hry je hráč, který se po rozebrání zálohy zbavil dříve všech svých kostek nebo má nakonec na kostkách, které nejdou přiložit, nižší součet ok.

MATADOR (2 hráči)

Pro tuto hru jsou důležité čtyři kostky: dubl 0/0, 6/1, 5/2 a 4/3 - které nazýváme „MATADOR“. Kromě první kostky jsou to tedy takové, u kterých součet ok dává číslo 7. Všechny kostky promícháme lícem dolů. Před každou partií vyřaďte ze hry 3 náhodně vybrané kostky. Je to opatření, aby se nedalo zjistit, jaké kostky má soupeř. 

Před započetím hry si losem určete, kdo bude začínat. Potom si každý z hráčů vezme ze zálohy po 3 kostkách. První hráč položí jednu ze svých kostek na stůl. Druhý hráč musí přiložit takovou kostku, aby součet vzájemně se dotýkajících kostek byl 7. Pokud hráč nemá kostku s potřebným počtem ok na přiložení, ale má „MATADORA“, může jej přiložit na kteroukoli stranu řady bez ohledu na počet ok. Pro soupeře potom platí normální pravidla hry, musí přiložit kostku s počtem ok do čísla 7. Pokud nemáte potřebnou kostku na přiložení ani „MATADORA“ berete si po jedné kostce ze zálohy tak dlouho, až můžete přiložit. Může se také stát, že vyčerpáte celou zálohu.

V případě, že nemůžete ani potom přiložit kostku, hraje soupeř. Vítězem se stává hráč, který se po vyčerpání zálohy zbaví dříve všech svých kostek. Jestliže oběma hráčům zůstanou kostky, které nemohou přiložit, vzájemně je odkryjí. Vítězem se stává hráč s nižším součtem ok.

BERGEN (2-3 hráči)

Promíchejte všechny kostky lícem dolů a vyberte si každý 6 kostek. Začíná hráč, který má dubna s nižší hodnotou. Tuto kostku položí doprostřed stolu a započítá si za ni 2 body. Pokud žádný z hráčů nemá dubla, začíná ten, který má kostku s nejnižším počtem ok. Potom oba hráči střídavě přikládají po jedné kostce na levou nebo pravou stranu podle obvyklých pravidel. Snaží se ale přiložit takovou kostku, aby vždy na konci řady vlevo i vpravoval stejný počet ok - trojky, čtyřky, prázdné políčko apod. Kdykoli se podaří, připočítá si tento hráč 2 body. Pokud se však povede přiložit na jednu stranu dubla se stejným počtem ok, jako je na druhém konci řady, připočítá si hráč za tuto příloze 3 body. Hráč, který  podle pravidel nemůže nebo z taktických důvodů nechce přiložit některou ze svých kostek, vezme si jednu kostku ze zálohy. Nehodí-li se mu ani tato, řekne „DÁL“ a hraje soupeř. Dostane-li se hra po rozebrání zálohy do slepé uličky, hra končí. Vítězí ten z hráčů, kterému nezůstal v ruce ani jen dub. Mají-li oba hráči duby, vítězí ten, který jich má méně. V případě jednoho dubna v ruce se stává vítězem ten, jehož dub má nižší hodnotu. Pokud nemá žádný z hráčů dubna, spočítají si oka na zbylých kostkách. Vítězem se stává hráč s nejnižším počtem bodů. Hra pokračuje dalším kolem. Absolutním vítězem se stává hráč, který jako první dostane 15 bodů.

SEVASTOPOL (4 hráči)

Hraje se o vsazené věci – oříšky, bonbóny, drobné ovoce apod. Každý ze zúčastněných hráčů vloží do misky (banku) po 1 kousku ze svého talířku. Potom si z promíchaných kostek odeberou po 7 kostkách. Hru začíná hráč, který má šestkový dubl a položí jej na výšku doprostřed stolu. Hráči pokračují ve směru hodinových ručiček přiložením jakékoliv kostky se 6 oky. Mohou ji položit nejen jako v obvyklých hrách vlevo a vpravo, ale také zdola a shora. Nemá-li některý z hráčů žádnou kostku se 6 oky, řekne „DÁL“ a vynechává tah.

Jakmile je kolem šestkového dublu sestaven kříž do čtyř světových stran, začíná druhá fáze hry. Každý z hráčů potom přikládá kostku na jedno rameno „kříže“ podle základních pravidel domina. Který z hráčů jako první odloží všechny své kostky, získává tři čtvrtiny „banku“. Ostatní pokračují ve hře. Kdo se zbaví svých kostek jako druhý v pořadí, získává  poslední díl z „banku“. Zbývající dva hráči vyjdou naprázdno. Také ve druhé fázi hry platí pravidlo, že kdo nemůže přiložit kostku, řekne „DÁL“ a vynechává tah. Dostanou-li se všichni zúčastnění hráči do slepé uličky, hra končí. Vítězem se stane hráč s nejnižším součtem ok na svých kostkách a dostane tři čtvrtiny z banku. Jako druhý se umístí hráč s následujícím nejnižším součtem bodů a dostává poslední díl z banku.

JEDENADVACET (2 – 4 hráči)

Tato hra je vlastně dominová obměna známé karetní hry. Nesázíme při ní peníze do banku, ale hrajeme o drobné ceny ze společného vlastnictví všech zúčastněných hráčů – například ovoce, sušenku, žvýkačku apod.

Z předem promíchaných kostek, ležících na stole lícem dolů, si hráči postupně ve směru hodinových ručiček vezmou každý po 2 kostkách. Tajně si je prohlédnou a spočítají si všechna oka. Cílem hry je dosáhnout na svých kostkách celkového počtu 21 nebo se mu co nejvíce přiblížit. Pokud se někomu zdá součet ok příliš nízký, přibere si ze zálohy jednu nebo i více kostek. Přibírání kostek ovšem není bez rizika. Kdo překročí potřebný počet 21 třeba o jediný bod, ztrácí tím naději na vítězství a možnost získání odměny. Pokud žádný z hráčů nechce přibrat další kostku, odkryjí všichni zúčastnění své kostky a sečtou si body. Nemá-li žádný z hráčů 21 bodů, vítězem se stává hráč s nejbližším nižším počtem dosažených bodů.

SÓLO DOMINO  (1 hráč)

Tato hra velmi dobře prohlubuje kombinační schopnosti. Nejprve obraťte všechny kostky lícem dolů a řádně je promíchejte. Potom si vyberte 5 náhodných kostek, které si otočíte lícem nahoru. Z těchto kostek si vyberte tu nejvhodnější a položte ji na stůl jako základ dominové řady.

Následně k ní připojte ze svých kostek další kostky na jednu nebo druhou stranu řady podle základních pravidel domina. Pokud se vám podaří postupně položit na stůl z první pětice třeba 4 kostky, přiberete si je ze zásoby a opět otočíte lícem nahoru. Znovu přikládáte na jednu nebo druhou stranu řady po kostce. Je důležité položit vždy co nejvíce kostek z vybrané pětice. Opět doplníte svoji zásobu podle počtu odložených kostek. Pro všechna kola tedy platí: kolik kostek odložíte, tolik nových kostek si přiberete.

Vítězem se stanete v případě, že postupně položíte všechny kostky domina na stůl. Pokud se vám toto nepodaří a zbyde vám třeba jediná kostka, kterou nemůžete přiložit ani na jednu stranu, prohráváte. Může se také stát, že prohrajete dříve, než rozeberete celou zásobu. Tato situace nastane, když si vyberete 5 kostek, ze kterých nejde ani jedna přiložit na levou nebo pravou stranu řady.

 

Charakteristika hry

Hra je určena pro 1-4 hráči. Oficiálně je hra určená od 4 let. Délka hry je stanovena cca 15 minut. 

Sada obsahuje

 • 28 kartonových kartiček
 • 1 návod

Ostatní informace

Délka hry v min15
Dětmi oblíbenéDinosauři
Počet hráčů2
Rozměr v mm113 x 183 x 35
Typ hračkyDeskovka
V čem děti rozvíjímeMotorika, Trpělivost
Pro jaký věkPředškolák (4 až 6 let)
Záruka2

Hodnocení

Ověřený zákazník, 25. 5. 2024
Slevové akce
Výběr zboží
Ověřený zákazník, 17. 5. 2024
byla jsem velmi spokojená
Ověřený zákazník, 15. 5. 2024
Objednavka bola vybavena k mojej spokojnosti rychle a bez problemov.
Ověřený zákazník, 26. 4. 2024
Rychlost dodání
Věrnostní program
Skvělý výběr hraček
Ověřený zákazník, 26. 4. 2024
kvalita
cena
rychlost
Tento produkt zatím nikdo nehodnotil.

Podobné produkty

Prémiový obsah