Night shopping:

Právě probíhá Night shopping Využijte slevový kód  PRAZDNINY na slevu 15% Pouze do PŮLNOCI. 

 

NLP jako netradiční a laskavá pomoc pro děti

NLP jako netradiční a laskavá pomoc pro děti

„Jdu nasednout spolu s princeznou na jejího draka a letět do mráčků,“ řekla malá Ema. Pak nastala chvíle ticha, až holčička povídá: „Už se nechci, mami, hádat. To je k ničemu. Jdeme si česat vlasy!“

I takhle může vypadat použití jednoho Lapače nápadů z knížky Tři kouzelné kamínky skřítka Nulipínka. Získání nadhledu u hádky pomocí disociace, samozřejmě vysvětlené dětskou řečí za pomoci příměru Kouzelného vznášedla, které si dítě samo vytvoří, a se kterým se dokáže vznést vysoko nad sebe a problém, který řeší. Ema si zvolila svojí oblíbenou princeznu, která jí dokáže už v 6 letech od situace oddělit, a díky vhledu a odstupu jí pomůže s klidnější hlavou řešit různé nepříjemné situace.

I takové nástroje přináší neuro-lingvistické programování (NLP). Metoda, která je skvělá i pro děti. Techniky jsou hravé, pracují s vizualizacemi, s jazykem, s neverbální komunikací, a některé i s nevědomím. Všechno, co je dětem velmi blízké, protože zvlášť v raném věku proplouvají životem naladěné na nižší mozkové frekvence a více využívají svoji intuici a obrazotvornost.

Omrknout dětskou knížku s NLP

Co to vlastně NLP je

Ale pojďme si říct něco o NLP, abyste věděli, že to není žádná esoterika, ale má své základy v psychoterapii 70.let 20 století.

U zrodu NLP stál psycholog a matematik Richard Bandler a lingvista John Grinder, kteří zkoumali tehdejší hvězdy psychoterapie – Miltona Ericsona (zakladatele hypnoterapie), Virginii Satir (rodinnou systemickou terapeutku) a Fritze Perlse (zakladatele Gestalt terapie). Všichni tři byli výjimečné osobnosti té doby a John s Richardem chtěli zjistit, co je odlišuje od těch průměrných. Pozorovali jejich práci, poslouchali jejich nahrávky terapeutických rozhovorů a začali napodobovat to, co viděli.

Vypozorovali mnohé vzorce, které popsali a převedli do jednoduchých schémat, aby je bylo snadné použít a předávat dál. Soustředili se nejen na osvědčené postupy terapeutů, ale hlavně na to, jak tyto postupy reálně aplikovali. Na jejich jazyk, kladení otázek a neverbální komunikaci. Věhlasný Erickson dokonce napsal, že Grinder a Bandler dokázali popsat jeho terapeutickou práci líp, než by to dokázal on sám. Takto vznikl základ pro NLP, které je dodnes stále obohacováno o další nové techniky.

neuro lingvistické programování

A proč právě tahle písmenka dohromady? Protože popisují tři části, které spolu tvoří jeden neoddělitelný celek.

 • Neuro odkazuje k našemu mozku a pochodům, které se zde odehrávají. Pomocí pěti smyslů vnímáme všechny vjemy, které se kolem nás dějí a ty putují přes další brány (filtry) do mozku, kde se utváří obraz naší reality.
 • Lingvistické odkazuje k neverbální a verbální komunikaci se světem okolo nás, ale i k té, která se odehrává uvnitř nás. Obraz reality v mozku v pěti smyslech, přefiltrovaný např. našimi zkušenostmi, hodnotami atd., můžeme popsat slovy a vyjadřovat se k němu. Slova, která používáme, formují náš každodenní život a naše pocity.
 • Programování je proces, který naše myšlenky vyjádřené jazykem a následné chování formuje do určitých životních strategií, které máme tendenci opakovat. Některé strategie jsou dobré, ale některé nám sloužit nemusí.

Pomocí NLP technik můžeme tyto vzorce a strategie měnit a zlepšovat tak kvalitu života. NLP pro mě není jen souborem fungujících nástrojů pro změnu myšlení a chování, ale komplexní přístup k rozvoji a životu.

V čem  vám NLP může pomoci  při výchově  dětí?

 • Poznáte, jak funguje komunikace podle NLP komunikačního modelu. Zjistíte, kde se ztrácejí informace a bude se vám lépe žít s vědomím rozdílů, které mezi námi jsou a které jsou přirozené.
 • Dostanete se hlouběji do svého nitra. NLP pracuje s přesvědčeními, která v sobě máme uložené z dob dětství a dospívání a s tzv. metaprogramy, což jsou hluboké filtry reality, které nás na nevědomé úrovni ovlivňují a my se pak podle nich chováme a mluvíme.
 • Zjistíte, jakou moc má jazyk a jak to, co říkáte sobě a dětem, formuje vaši a jejich realitu.
 • Komunikujeme, i když nemluvíme. Pokud poznáte kouzla neverbální komunikace, bude se vám s dětmi snadněji navazovat kontakt.
 • Pochopíte lépe své děti. NLP vám odhalí základní tendence dítěte: jak zpracovává informace, jak je potřebuje sdělovat, na co zaměřuje pozornost a co ho motivuje. To vše je dobré vědět, protože tendence dítěte mohou být naprosto odlišné od těch vašich.
 • Zkrotíte své emoce. Metody kotvení, práce s dechem a new code techniky přímo pracují s vaším emocionálním nastavením a jeho změnou, a to v rodičovství jako když najdete.
 • NLP má i sadu koučovacích technik, díky kterým předejdete nejedné hádce či výbuchu emocí.
 • Pokud se něčeho bojíte, NLP vám pomůže strach překonat, abyste ho nevědomky nepřenášeli na své děti.

Co můžete s dětmi vyzkoušet hned

 1. Smysly. První branou vnímání reality jsou smysly. Vnímáme všemi smysly, ale některé budeme preferovat. A stejné je to s dětmi. Pro některé je důležité věci vidět, pro některé slyšet, pro některé si je ohmatat a zažít a pro některé hlavně pochopit. Podle toho může být dítě spíše vizuální, auditivní nebo kinestetické a bude nejlépe chápat realitu a učit se podle preferovaného smyslu. Když budete vizuální dítě zkoušet z počtů ústně, může být nesvé. Všímejte si, jak dítě mluví (chce věci ukázat, vyprávět nebo aktivně zažít?) a jak nejlépe přijímá nové informace. Využijte to při komunikaci s ním.
 2. Slova. Dvě toxická slova, která vás možná překvapí a která používáme s dětmi často: ALE a ZKUSIT. Ale víceméně neguje celou větu před ním a slovo zkusit zase evokuje obtíže, které mohou činnost doprovázet. „Ale“ zaměňte za „a“ a přestaňte děti vybízet, aby věci „zkoušelo“, ale pobízejte přímo k akci.
 3. Hledejte pozitivní záměr. Každé chování ho má, jen je někdy těžší ho vydolovat. Jako rodiče jsme na děti napojené a pokud máme funkční vztah, odpovědi na následující otázky nám většinou přijdou samy: Čeho chce dítě tímto chováním dosáhnout? Co si takovým chováním dodává? Co mu teď chybí? Je to pozornost, kontakt, potřeba se vyběhat?
 4. Navažte s dítětem rapport neboli stav naladění a důvěry. Když mu něco vysvětlujete snižte se na jeho fyzickou úroveň. K malému batoleti si sedněte na zem, k předškolákovi v šatně školky si dřepněte. Dítě vás bude víc vnímat, protože mu budete blíž.
 5. Abyste věděli, jak pracovat se strachem, ptejte se, jak ho dítě dělá. Zvláštní otázka, že? Ale bát se znamená pro každého trochu něco jiného. Některé dítě bude v postýlce poslouchat podivné zvuky, některé budou strašit stíny a některé si bude v hlavě třeba rozvíjet příběhy, co když se do domu vloupají zloději. Když budete vědět, jak si strach dítě vytváří, budete s ním umět lépe pracovat a vymýšlet funkční postupy, jak se ho zbavit. Některé najdete i zde.

tři kouzelné kamínky skřítka Nulipínka (kniha a autorka)

Vyprávějte a čtete příběhy

Děti nejlépe přijímají informace skrze dva kanály. Prvním jste vy a nejbližší okolí. Jakmile něco děláte, nějak se chováte a mluvíte, děti vás začnou dříve či později napodobovat. Jste pro ně vzor a do určitého věku děti nekriticky přejímají vaše modely chování, myšlenky a způsoby vyjadřování.

Dalším kanálem, na který děti velmi dobře reagují a nasávají z něj informace o světě a jeho zákonitostech, jsou příběhy. Ty, které čtete, a ty, které jim vyprávíte. Děti si příběhy lépe pamatují, vy se k nim můžete vracet a životní principy na nich názorně připomínat.

V knize Tři kouzelné kamínky skřítka Nulipínka, do které se můžete začíst s dětmi od 4 let, jsou v příbězích nenápadně vnořené NLP strategie k pohodovějšímu životu, aniž by to děti v jednotlivých pohádkách postřehly. Kniha je tvárná. Mladší děti zaujme především příběh, straší školní děti už dobře pochopí principy a techniky, které chtějí jednotlivé příběhy sdělit a určitě ocení i otázky k tématu po každé kapitole.

Po jednotlivých příbězích následuje i okénko pro rodiče, kde je princip nebo technika jednoduše vysvětlena a dvě rozvojové nebo tvořivé aktivity.

Omrknout dětskou knížku s NLP

Děti tvoří svoji mapu světa podle nás

Děti jsou fantastické a dokáží neuvěřitelně rychle nasát nové znalosti a zkušenosti. My jsme jejich životními vzory, takže pokud pozorujeme jejich chování, vlastně se díváme sami na sebe. To znamená, že pokud chceme, aby se naše děti začaly chovat jinak, tak musíme začít především u sebe, protože děti tvoří svoji mapu světa podle nás. Líbí se vám svět a život, který žijete a který jim předáváte? Pokud ne, začněte to měnit, děti se budou měnit spolu s vámi…

Věřím, že pokud jste na stránkách Takara, na dětech vám určitě záleží a chcete pro ně to nejlepší. Držím nám všem palce na naší krásné a dobrodružné plavbě plné výzev jménem rodičovství! Sdílejte tento článek dál se světem! Děkuji, Katka

tři kouzelné kamínky skřítka Nulipínka

Katka Dušková
Katka je máma dvou dětí a jednoho pohádkového skřítka. Seznamuje děti a rodiče s jednoduchými technikami a principy neuro-lingvistického programování skrze příběhy ve své knize. Rodičům, a především maminkám, se věnuje i v rámci koučování a kariérového poradenství. Její motto zní "S laskavostí k sobě, s laskavostí k dětem." Najdete ji na instagramu nebo omrkněte její vlastní webové stránky: https://www.katkaduskova.cz
E-mail: katka.duskova1gmail.com
Prémiový obsah