Soutěž:
Sleva 12% s kódem ZADARMO: Vyhrajte nákup ZDARMA. Soutěž probíhá od 10. do 23. 6. Detailní informace o soutěži čtěte TADY.

Zkušená pěstounka Eva prozrazuje vše okolo pěstounské péče

Zkušená pěstounka Eva prozrazuje vše okolo pěstounské péče

Bohužel nemá každé dítě to štěstí mít mámu a tátu a vyrůstat s nimi. Bohužel každý nemá to štěstí mít svoje vlastní dítě. Naštěstí tu mimo adopci ještě existuje možnost být užitečný, být pěstounem. Ať už dlouhým, nebo přechodným. O tom si popovídáme v tomto článku.

TAKARO poznámka: Článek pro vás připravila finanční specialistka Eva Křížová, která je sama pěstounkou malé holčičky. Projít procesem nebylo snadné, získat dítě do péče ještě těžší, a proto ráda informuje i o této zodpovědné úloze pro děti.

Co je pěstounská péče?

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče. Důležité je to slovo rodinné, protože ústavní péče nikdy nemůže nahradit rodinu a možnost vyrůstat v lásce a být bezvýhradně přijat.

Rozhoduje o ní soud. Pověřená osoba (pěstoun), či osoby (pěstouni – platí pouze u manželského páru) je povinna o dítě pečovat a je zodpovědná za jeho výchovu. V tomto případě nemá vyživovací povinnost.

Mezi pěstounem a dítětem na rozdíl od adopce nevzniká právní vztah rodič – dítě. Tedy svěřené dítě není syn/dcera, byť pěstouny v některých případech může oslovovat mami a tati.

Dítě v pěstounské péči tedy nepřijímá jejich příjmení a nemá nárok na dědictví. Často ale může mít trvalé bydliště shodné s pěstounskou rodinou. Je to z důvodu tzv. spádovosti dítěte (vyřizování na úřadech, komunikace s doprovázející organizací, školky, školy, apod.).

Pěstoun za dítě může vyřizovat běžné záležitosti, ale není jeho právním zástupcem, tudíž na některé věci, jako je např. lékařský zákrok, výběr školy, pojištění, vyřízení pasu, nepovinné očkování, atd. bude potřebovat souhlas zákonného zástupce. Tím většinou zůstává biologický rodič. Právě ten má na dítě stále právo. Bio rodič se může s dítětem vídat, jezdit za ním domů, případně se stýkat na tzv. neutrálních místech (hřiště, dětské koutky, atd.). Tak tomu bývá z důvodu bezpečnosti dítěte, a také často z důvodu vzdálenosti. (Dítě může od bio rodiny být vzdáleno i stovky km.)

Lze získat i rozšířená práva, pokud je to v zájmu dítěte a bio rodiče se nezajímají, nekomunikují, jsou nezvěstní, ve výkonu trestu, mají závislosti, apod. O poručnictví, či rozšířených právech pro pěstouny opět rozhoduje soud.

pěstounská péče a vše okolo ní

Jak vypadá proces přijetí dítěte do pěstounské péče

Kdo si může vzít dítě do pěstounské péče:

 • Osoba právně způsobilá.
 • Osoba bez partnera.
 • Manželský pár.
 • Osoba, která je příbuzným dítěte.
 • Osoba bez závažnějších trestných činů.
 • Osoba, jejíž zdravotní stav nebude mít negativní vliv na výchovu.
 • Osoba musí být občanem České republiky a mít zřízený trvalý pobyt na jejím území.

Jaké jsou potřebné doklady pro zprostředkování náhradní rodinné péče:

 • Žádost s osobními údaji žadatele.
 • Doklad o státním občanství.
 • Lékařská zpráva o zdravotním stavu.
 • Doložení ekonomické situace žadatele.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů.
 • Souhlas všech členů rodiny na podílení se na přípravě (myšleno těch, co s nimi žijí ve společné domácnosti).

Žadatel pro přijetí do evidence pěstounů, musí projít odborným posouzením, které má na starosti krajský úřad dle trvalého bydliště žadatelů. Je klíčová celková připravenost kandidáta stát se pěstounem tj. jeho zdravotní a psychický stav umožňující péči o dítě, bytové podmínky dovolující péči o nezletilého.

Zohledňuje se vyjádření názorů dětí žadatele na přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, s ohledem na jejich věk a rozumové schopnosti. Dále prověřují trestní bezúhonnost žadatele, partnera a dalších dospělých osob, které se vyskytují ve společné domácnosti. Roli též hraje motivace žadatele, která vedla k podání žádosti do zařazení evidence pěstounů.

TAKARO tip: Mnohdy je těžké navázat komunikace s vlastním dítětem, vytyčit si směr, jakým jako rodič půjdeme. O to těžčí to může být s dětmi, které si do pěstounství leckdy přináší traumata z minulosti. Doporučujeme vám si poslechnout několik zajímavých audioknih, které vám ukážou tipy a návody, jak u dětí rozvíjet potenciál, jak k nim laskavě přístupovat a podněcovat jejich samostatnost.

Specifika pěstounské péče na přechodnou dobu

Děti jsou svěřovány do rodin pěstounů na základě soudního rozhodnutí, kdy soud rozhoduje dle návrhu OSPOD. Má sloužit jako tzv. krizové řešení pro dítě, které tím získá důležitou vztahovou osobu, a netráví svůj čas v ústavech a v kolektivní výchově.

Dítě je svěřováno do přechodné péče v případech, kdy se o něj jeho biologická nemůže dočasně postarat (závislost, psychická nemoc matky, výkon trestu, nedostatečné sociální a finanční podmínky, apod.)

Maximální délka trvání by měl být 1 rok. Po uplynutí této doby se dítě obvykle vrací zpět ke své biologické rodině, nebo je mu zajištěna náhradní rodinná péče (trvalý pěstoun, či adopce, pokud je dítě právně volné, čili rodiče dají souhlas s osvojením.) O důležitých záležitostech rozhoduje stále biologická rodina.

TAKARO poznámka: O tom, jak důležité je pro dítě vyrůstat v podnětném a láskyplném prostředí, se není třeba rozepisovat. Platí to hned od narození, kdy pro dítě začíná tzv. 4. trimestr. O něm jsme si už dříve povídali s poporodní dulou Veronikou Vanesou Hoškovou.

Pěstounům je poskytována finanční pomoc formou dávek pěstounské péče.

Jak již vyplývá z názvu, má tato forma péče sloužit jen jako přechodné řešení, dítě by mělo mít trvalý domov jinde.

Dlouhodobé pěstounství

Dlouhodobými pěstouny se často mohou stát lidé, kteří touží po dítěti, a nemohou mít své vlastní, či prarodiče, nebo jiní rodinní příslušníci, kteří si berou do péče své vnuky, neteře, apod. Vztah je tedy zpravidla velmi láskyplný, srdečný a vnímají se jako, nebo dokonce jsou rodina. V mnoha případech spolu žijí několik let, či desítek let, oslovují se mami, tati, babi, dědo, apod.

Pěstounská péče má přednost před péčí o dítě v ústavní výchově. I při svěření dítěte do pěstounské péče mají rodiče vůči dítěti povinnosti a práva vyplývající z rodičovské odpovědnosti. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. Bio rodiče mají právo se s dítětem osobně a pravidelně stýkat i právo na informace o dítěti. Právo stýkat se s dítětem má i širší rodina, často babičky, dědové apod. dětem alespoň telefonují a píší.

Doprovázející organizace pro pěstouny zajišťuje: vzdělávání pěstounů, možnost krátkodobého hlídání např. v době nemoci. Poskytuje podporu při kontaktu s biologickou rodinou a odborné poradenství (např. právní, pedagogicko-psychologické). Za pěstouny k nim domů jezdí zpravidla 6x do roka někdo z doprovázející organizace, 2x do roka pracovnice OSPOD.

Vlastní zkušenost a příběhy dětí v péči

Příběhy dětí v náhradní rodinné péči se velmi liší, stejně tak jako je třeba zohledňovat, že úplně každé dítě je jiné. Je pravdou, že každý tvoreček v „náhradce“ si nese to, co prožil, někdy i genetické zatížení, týrání, zneužívání, ztrátu rodičů, apod. Je potřeba s ním sdílet to, co ho může trápit, bolet, kvůli čemu se může bát, či plakat.

Je nesmírně klíčové vysvětlit těmto dětem, že za selhání své bio rodiny nemohou, a že jste tu pro ně a uděláte vše, co bude ve vašich silách, aby měly dostatek podnětů, lásky, rozvíjející a pečující prostředí. Obejmutí, pohlazení, blízkost... jsou většinou to, co tyto děti velmi potřebují. Je důležité jim dát najevo, že nejsou, ani nemusí být jako jejich rodiče a pomoci jim v jejich boji se stigmatem a strachem se selhání.

Máme doma dítě v pěstounské péči a přes všechna úskalí je to největší dar, který nás v životě potkal. Úsměv dítěte vyléčí vše, a je tou nejlepší věcí na celém světě.

TAKARO poznámka: Společně strávený čas s rodiči je i za nás to nejvíc, co našim dětem můžeme věnovat. Proto vybíráme smysluplné hračky a proto jsme pro registrované vytvořili Prémiovou sekci (plnou PDF materiálů ke stažení a hodnotných článků).
 

Vybrat smysluplné hračky

Jen zajímavost na závěr...

Před nedávnem muselo být naše pěstouňátko akutně hospitalizované. Je na dobré vůli nemocnic, zda vás nechají u dítěte, či nikoli. Sestra se ptá: „Maminka zůstává s dítětem?“ Odpovídám okamžitě v slzách: „Pokud mohu, tak určitě, jen nejsem matka.“ Nechápavý pohled sestry, když viděla malé klíště, které se mne odmítalo po mnoha pokusech jakkoli pustit… „A kdo jste?“ Můj muž rychle zachraňuje situaci a mává rozsudkem: „pěstoun“. A sestra: „No, víte, to mi někdy přijde více než rodič…“

A pak její vysvětlení: „Rodič se starat musí, … Kdežto pěstoun má to dítě mnohdy vymodlené, vybojované, a opravdu ho po všech stránkách PĚSTUJE.“

 

Zaujala vás možnost stát se pěstounem? Máte v okolí podobné nadšence? Pak jim, prosím, sdílejte tento článek.

prémiová sekce pro rodiče

Máma Hanča
Jsem máma tři prcků a miluju psaní. Když děti dovolí, vymýšlím pohádkové příběhy a vědomostní hračky. Společně s partnerem si myslíme, že budoucnost leží ve zvídavých a kreativních dětech. Právě pro ně na TAKARO vybíráme kvalitní certifikované hry, hračky a knížky nejenom od českých firem.
Web: https://www.takaro.cz
E-mail: infotakaro.cz
Prémiový obsah